Viscum album CP-Fluid

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Viscum album e ramis spag. (Pot.-Angaben), Cytisus scoparius ex herba et floribus spag. (Pot.-Angaben), Avena sativa e planta tota spag. (Pot.-Angaben), Taraxacum officinale spag. (Pot.-Angaben), Amanita muscaria spag. (Pot.-Angaben), Chamaemelum nobile spag. (Pot.-Angaben), Cimicifuga racemosa spag. (Pot.-Angaben), Guaiacum spag. (Pot.-Angaben), Menyanthes trifoliata spag. (Pot.-Angaben), Achillea millefolium spag. (Pot.-Angaben), Petroselinum crispum spag. (Pot.-Angaben), Ruta graveolens spag. (Pot.-Angab
Sẵn có từ:
ISO-Arzneimittel GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Viscum album e ramis spag. (Pot.-Angaben), Cytisus scoparius ex herba et floribus spag. (Pot.-Angaben), Avena sativa e planta to
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Viscum album e ramis spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Cytisus scoparius ex herba et floribus spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Avena sativa e planta tota spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Taraxacum officinale spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Amanita muscaria spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Chamaemelum nobile spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Cimicifuga racemosa spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Guaiacum spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Menyanthes trifoliata spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Achillea millefolium spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Petroselinum crispum spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Ruta graveolens spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Sanguinaria canadensis spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Taxus baccata spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Sanguisorba officinalis spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml; Arnica montana spag. (Pot.-Angaben) 0.063ml
Số ủy quyền:
2e0ce75b9d443f040fdf9a1074ca6b69

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này