Viscolyt Injektionslösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben)
Sẵn có từ:
MADAUS HOLDING GmbH
INN (Tên quốc tế):
Mistletoe herb, FE with Ethanol/Ethanol-water (%)
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 1.mg
Tình trạng ủy quyền:
ungültig [HIST]
Số ủy quyền:
26660.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này