Viran 800 mg Filmtabletten

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Aciclovir
Sẵn có từ:
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
INN (Tên quốc tế):
acyclovir
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Aciclovir 800.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
27479.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này