VIPERA ASPIS D8

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Vipera aspis (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Vipera aspis (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Vipera aspis (Pot.-Angaben) 1.0ml
Số ủy quyền:
0ee134c65d3cfd9053446849f98b60e9

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này