VIOLA ODORATA D1

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Viola odorata (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Staufen-Pharma GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Viola odorata (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Streukügelchen
Thành phần:
Viola odorata (Pot.-Angaben) 0.01g
Số ủy quyền:
568eb097070e559e72684161108f6b43

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này