Vincristinsulfat 2mg medac Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Vincristinsulfat
Sẵn có từ:
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.
INN (Tên quốc tế):
Vincristine sulfate
Dạng dược phẩm:
Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Thành phần:
Vincristinsulfat 2.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
6272.01.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này