VINCAMINE 10MG/TAB TAB

Hy Lạp - Tiếng Hy Lạp - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Sẵn có từ:
ΚΟΠΕΡ Α.Ε.
Liều dùng:
10MG/TAB
Dạng dược phẩm:
ΔΙΣΚΙΟ
Khu trị liệu:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Số ủy quyền:
1316201

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này