VINCAMIN 10MG

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Vincamin
Sẵn có từ:
R.A.N.Novesia AG Arzneimittel
INN (Tên quốc tế):
Vincamine
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Vincamin 10.mg
Số ủy quyền:
2e21ff90c9854888bbed3a70316f56e1

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này