VIDEXTRA Comprimé

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Vitamine D3
Sẵn có từ:
ORIMED PHARMA INC
Mã ATC:
A11CC05
INN (Tên quốc tế):
COLECALCIFEROL
Liều dùng:
10000Unité
Dạng dược phẩm:
Comprimé
Thành phần:
Vitamine D3 10000Unité
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
60
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Khu trị liệu:
VITAMIN D
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0108524005; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
COMMERCIALISÉ
Số ủy quyền:
02417685
Ngày ủy quyền:
2014-03-20

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm
Tiếng Anh 27-11-2013

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này