VIBURNUM PRUNIFOLIUM E CORTICE D1

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Viburnum prunifolium e cortice (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Viburnum prunifolium e cortice (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Streukügelchen
Thành phần:
Viburnum prunifolium e cortice (Pot.-Angaben) 1.0g
Số ủy quyền:
b92d2307331c692d837ca10fd78e3ba4

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này