Viaura überzogene Tablette

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ethinylestradiol, Desogestrel
Sẵn có từ:
Jenapharm GmbH & Co. KG
INN (Tên quốc tế):
Ethinylestradiol, desogestrel
Dạng dược phẩm:
überzogene Tablette
Thành phần:
Ethinylestradiol 0.02mg; Desogestrel 0.15mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
37354.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này