Viatromb  2400 IU cutaneous spray, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Хепарин
Sẵn có từ:
Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH
Mã ATC:
C05BA3
INN (Tên quốc tế):
Heparin
Liều dùng:
2400 IU cutaneous spray, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Viatromb, 2 400 IU/g cutaneous spray, solution -20g; - 25g; - 40g
Số ủy quyền:
20060479
Ngày ủy quyền:
2015-04-22

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này