VIAFRIN 5MG/VIAL DR.PD.INJ

Hy Lạp - Tiếng Hy Lạp - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Thành phần hoạt chất:
VINDESINE SULFATE
Sẵn có từ:
VIANEX A.E.
Liều dùng:
5MG/VIAL
Dạng dược phẩm:
ΕΝΕΣΙΜΟ ΞΗΡΟ
Khu trị liệu:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Số ủy quyền:
1714502

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này