Vetrimoxin 50

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Amoxicillin Trihydrate 57.50 gm (Eq. to Amoxicillin Base 50 gm) /100gm
Sẵn có từ:
Ceva Sante Animal- scientific office
Dạng dược phẩm:
Water soluble powder
Sản xuất bởi:
Ceva Sante Animal- France
Số ủy quyền:
3278/2010

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này