Vespa Similiaplex Flüssige Verdünnung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Apis mellifica (Pot.-Angaben), Lachesis mutus (Pot.-Angaben), Kalium iodatum (Pot.-Angaben), Euspongia officinalis (Pot.-Angaben), Lycopus virginicus (Pot.-Angaben), Vespa crabro (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Pascoe pharmazeutische Präparate Gesellschaft mit beschränkter Haftung
INN (Tên quốc tế):
Apis mellifica (Pot.-Information), Lachesis mutus (Pot.-Information), potassium iodatum (Pot.-Information), Euspongia officinalis (Pot.-Information), Lycopus virginicus (Pot.-Information), Vespa crabro (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung
Thành phần:
Apis mellifica (Pot.-Angaben) 0.15g; Lachesis mutus (Pot.-Angaben) 0.15g; Kalium iodatum (Pot.-Angaben) 0.15g; Euspongia officinalis (Pot.-Angaben) 0.15g; Lycopus virginicus (Pot.-Angaben) 0.15g; Vespa crabro (Pot.-Angaben) 0.25g
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
16355.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này