Vertimed 24 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-11-2016
Sẵn có từ:
Medochemie Ltd.,
Mã ATC:
N07CA1
Liều dùng:
24 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Vertimed, tablet 24 mgx20,x24,x30,x48,x50,x60,x90,x96,x100;
Số ủy quyền:
20110549
Ngày ủy quyền:
2011-09-19

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này