VERTEX MAX(TM) - BARRE FILETTATE - LEGA DI TITANIO

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Buy It Now

Sẵn có từ:
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC.
Mã ATC:
P090799
Nhóm trị liệu:
PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - ALTRE
Tình trạng ủy quyền:
S
Ngày ủy quyền:
2008-05-14

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này