Verbascum Homobion S

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Spigelia anthelmia (Pot.-Angaben), Atropa belladonna ex herba (Pot.-Angaben), Verbascum densiflorum (Pot.-Angaben), Platinum metallicum (Pot.-Angaben), Capsicum annuum (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Spigelia anthelmia (Pot.-Information), Atropa belladonna ex herba (Pot.-Information), Verbascum crumpled (Pot.-Information), Pla
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung
Thành phần:
Spigelia anthelmia (Pot.-Angaben) 14.28g; Atropa belladonna ex herba (Pot.-Angaben) 14.28g; Verbascum densiflorum (Pot.-Angaben) 14.28g; Platinum metallicum (Pot.-Angaben) 14.28g; Capsicum annuum (Pot.-Angaben) 14.28g
Số ủy quyền:
8b9033b4d16d10b89d7161e6d6f0e595

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này