Veratrum album spag. Krauß

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Veratrum album spag. (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
ISO-Arzneimittel GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Veratrum album spag. (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Streukügelchen
Thành phần:
Veratrum album spag. (Pot.-Angaben) 100.g
Số ủy quyền:
a57d38f715725a302fd78f058dc57e7e

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này