Verapamil-Wolff 40 überzogene Tablette

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Verapamilhydrochlorid
Sẵn có từ:
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
INN (Tên quốc tế):
verapamil hydrochloride
Dạng dược phẩm:
überzogene Tablette
Thành phần:
Verapamilhydrochlorid 40.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
5552.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này