VERAMIX SPONGES

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE
Sẵn có từ:
PHARMACIA ANIMAL HEALTH
Liều dùng:
60MG
Dạng dược phẩm:
SPONGE
Thành phần:
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 60MG
Tuyến hành chính:
VAGINAL
Các đơn vị trong gói:
25X60MG
Loại thuốc theo toa:
OTC
Nhóm trị liệu:
SHEEP
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0106339002
Tình trạng ủy quyền:
APPROVED
Số ủy quyền:
00813583
Ngày ủy quyền:
2001-12-05

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này