Vepesid K 100 mg Kapsel

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Etoposid
Sẵn có từ:
STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
INN (Tên quốc tế):
etoposide
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
Etoposid 100.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
44936.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này