Vepesid J Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Etoposid
Sẵn có từ:
MPA Pharma GmbH
INN (Tên quốc tế):
etoposide
Dạng dược phẩm:
Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Thành phần:
Etoposid 100.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
35899.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này