Venodrag-Trinkampullen Lösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Steinkleekraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben)
Sẵn có từ:
Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG
INN (Tên quốc tế):
Melilot herb, FE with Ethanol/Ethanol-water (%)
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Steinkleekraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
E844

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này