VENO-A-INJEKT AMPULLEN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Silybum marianum (Pot.-Angaben), Matricaria recutita (Pot.-Angaben), Lachesis mutus (Pot.-Angaben), Hamamelis virginiana (Pot.-Angaben), Taraxacum officinale (Pot.-Angaben), Aesculus hippocastanum (Pot.-Angaben), Argentum nitricum (Pot.-Angaben), Hydrastis canadensis (Pot.-Angaben), Gentiana lutea (Pot.-Angaben), Urea (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Schloss-Apotheke [HIST] Gert Matusczyk
INN (Tên quốc tế):
Silybum marianum (Pot.-Information), Matricaria recutita (Pot.-Information), Lachesis mutus (Pot.-Information), Hamamelis virgin
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Silybum marianum (Pot.-Angaben) 30.mg; Matricaria recutita (Pot.-Angaben) 30.mg; Lachesis mutus (Pot.-Angaben) 10.mg; Hamamelis virginiana (Pot.-Angaben) 30.mg; Taraxacum officinale (Pot.-Angaben) 30.mg; Aesculus hippocastanum (Pot.-Angaben) 10.mg; Argentum nitricum (Pot.-Angaben) 10.mg; Hydrastis canadensis (Pot.-Angaben) 20.mg; Gentiana lutea (Pot.-Angaben) 20.mg; Urea (Pot.-Angaben) 30.mg
Số ủy quyền:
d681cc22931c35d68b1d5184151bbbd4

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này