Venen-Tee N Arzneitee

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Steinkleekraut
Sẵn có từ:
SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG Beiname: SALUS Haus GmbH & Co. KG
INN (Tên quốc tế):
Sweet clover herb
Dạng dược phẩm:
Arzneitee
Thành phần:
Steinkleekraut 80.g
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
S1107

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này