VENEN-KREISLAUFTEE

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Arnikablüten, Weißdornblüten, Schafgarbenkraut (Ph. Eur.), Schachtelhalmkraut, Mistelkraut, Knoblauchzwiebel, Ginsengwurzel
Sẵn có từ:
Resana Dr.Hannes Lang KG
INN (Tên quốc tế):
Arnica Flowers, Hawthorn Flowers, Yarrow Herb (Ph. Eur.), Horsetail Herb, Mistletoe Herb, Garlic Bulb, Ginseng Root
Dạng dược phẩm:
Arzneitee
Thành phần:
Arnikablüten 14.g; Weißdornblüten 14.g; Schafgarbenkraut (Ph. Eur.) 13.g; Schachtelhalmkraut 10.g; Mistelkraut 21.g; Knoblauchzwiebel 13.g; Ginsengwurzel 15.g
Số ủy quyền:
efc03c366dda2ac00a454513224dec17

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này