Venacton Tropfen

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Johanniskraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Mariendistelfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Besenginsterkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Rosskastanienrinde, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben), Hamamelisrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben)
Sẵn có từ:
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
INN (Tên quốc tế):
St. John's wort, FE with Ethanol/Ethanol-water (%), milk Thistle fruits, FE with Ethanol/Ethanol-water (%), Scotch broom herb, FE with Ethanol/Ethanol-water (%), horse chestnut bark, FE with Ethanol/Ethanol-water (%), witch hazel bark, distillate with Ethanol/Ethanol-water (%)
Dạng dược phẩm:
Tropfen
Thành phần:
Johanniskraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 10.g; Mariendistelfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 2.g; Besenginsterkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 20.g; Rosskastanienrinde, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 35.g; Hamamelisrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben) 0.0X X X
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
V705

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này