Vectarion Filmtablette

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Almitrindimesilat
Sẵn có từ:
Les Laboratoires Servier
INN (Tên quốc tế):
Almitrin dimesilat
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Almitrindimesilat 50.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
3401.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này