VAXIGRIP 0,5 ml suspension for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
11-06-2019
Thành phần hoạt chất:
Ваксина срещу грип а (сплит вирион, инактивированный)
Sẵn có từ:
Sanofi Pasteur S.A.
Mã ATC:
J07BB2
INN (Tên quốc tế):
Influenza vaccine (split virion, inactivated)
Liều dùng:
0,5 ml suspension for injection
Tóm tắt sản phẩm:
VAXIGRIP, 0.5 ml susp
Số ủy quyền:
20000248
Ngày ủy quyền:
2015-10-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này