Vaubropect Hustentropfen

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ephedrinhydrochlorid, Levomenthol, Gypsophila-Saponin, Thymian, FE o.w.A., Kastanienblätter, FE o.w.A., Kamillenblüten, FE o.w.A., Quendelkraut, FE o.w.A.
Sẵn có từ:
Privilegierte Rats-Apotheke
INN (Tên quốc tế):
Ephedrine hydrochloride, Levomenthol, Gypsophila-Saponin, thyme, FE. o. w. A., chestnut leaves, FE. o. w. A., chamomile flowers, FE. o. w. A., creeping thyme herb, FE o. w. A.
Dạng dược phẩm:
Tropfen
Thành phần:
Ephedrinhydrochlorid 1.g; Levomenthol 0.2g; Gypsophila-Saponin 1.g; Thymian, FE o.w.A. 7.74g; Kastanienblätter, FE o.w.A. 2.9g; Kamillenblüten, FE o.w.A. 0.97g; Quendelkraut, FE o.w.A. 7.74g
Tình trạng ủy quyền:
ungültig [HIST]
Số ủy quyền:
V530

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này