Vasotonin S Tropfen

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Thiaminchloridhydrochlorid, Rosskastaniensamen, FE o.w.A., Rosskastanienblätter, FE mit Wasser
Sẵn có từ:
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
INN (Tên quốc tế):
Thiamine chloride hydrochloride, horse chestnut seeds, FE. o. w. A., horse chestnut leaves, FE with water
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Thiaminchloridhydrochlorid 50.mg; Rosskastaniensamen, FE o.w.A. 50.g; Rosskastanienblätter, FE mit Wasser 2.5g
Số ủy quyền:
56101d216493fca7ff5d135f851e47ba

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này