Varilisin Salbe

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Mikrobielle Collagenase, Proteasen
Sẵn có từ:
T.J.Smith and Nephew,Limited
INN (Tên quốc tế):
Microbial collagenase, proteases
Dạng dược phẩm:
Salbe
Thành phần:
Mikrobielle Collagenase 1.2I.E.; Proteasen 0.24I.E.
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
26148.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này