VARICOCID

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Natriummorrhuat
Sẵn có từ:
Kreussler & Co.GmbH Chemische Fabrik
INN (Tên quốc tế):
Sodium morrhuat
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
Natriummorrhuat 165.mg
Số ủy quyền:
db49db4e22882b3c749220c0048f8909

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này