Varicellen-Nosode-Injeel

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Varicella-Nosode (Pot.-Angaben), Varicella-Nosode (Pot.-Angaben), Varicella-Nosode (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Varicella Nosode (Pot.-Information), Varicella-Nosode (Pot.-Information), Varicella-Nosode (Pot.-Information)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Varicella-Nosode (Pot.-Angaben) 0.367ml; Varicella-Nosode (Pot.-Angaben) 0.367ml; Varicella-Nosode (Pot.-Angaben) 0.367ml
Số ủy quyền:
5fc1e485bc61f7fef067f14d6f788f64

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này