Vari-Bosan B 45

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Lachesis mutus (Pot.-Angaben), Hamamelis virginiana (Pot.-Angaben), Paeonia officinalis (Pot.-Angaben), Aesculus hippocastanum (Pot.-Angaben), Sulfur iodatum (Pot.-Angaben), Aurum iodatum (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Walther Bock GmbH & Co pharmazeutische Präparate KG [HIST]
INN (Tên quốc tế):
Lachesis mutus (Pot.-Information), Hamamelis virginiana (Pot.-Information), Paeonia officinalis (Pot.-Information), Aesculus hip
Dạng dược phẩm:
Mischung flüssiger Verdünnungen
Thành phần:
Lachesis mutus (Pot.-Angaben) 0.1g; Hamamelis virginiana (Pot.-Angaben) 1.g; Paeonia officinalis (Pot.-Angaben) 1.g; Aesculus hippocastanum (Pot.-Angaben) 2.g; Sulfur iodatum (Pot.-Angaben) 4.g; Aurum iodatum (Pot.-Angaben) 0.1g
Số ủy quyền:
7c178216698de75b930391619b8bc1e7

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này