VANILLA PLANIFOLIA pellet

Quốc gia: Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: NLM (National Library of Medicine)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

VANILLA (UNII: Q74T35078H) (VANILLA - UNII:Q74T35078H)

Sẵn có từ:

Hahnemann Laboratories, INC.

Tuyến hành chính:

ORAL

Loại thuốc theo toa:

OTC DRUG

Tình trạng ủy quyền:

unapproved homeopathic

Đặc tính sản phẩm

                VANILLA PLANIFOLIA- VANILLA PLANIFOLIA PELLET
HAHNEMANN LABORATORIES, INC.
_Disclaimer: This homeopathic product has not been evaluated by the
Food and Drug_
_Administration for safety or efficacy. FDA is not aware of scientific
evidence to support_
_homeopathy as effective._
----------
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này