Vancomycin "Lederle" 125 Pulver mit und ohne Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Vancomycinhydrochlorid
Sẵn có từ:
Riemser Arzneimittel AG
INN (Tên quốc tế):
Vancomycin hydrochloride
Dạng dược phẩm:
Pulver mit und ohne Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung
Thành phần:
Vancomycinhydrochlorid 128.15mg
Tình trạng ủy quyền:
ungültig [HIST]
Số ủy quyền:
16803.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này