Vancomicyn Bendalis  500 mg powder for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-06-2021
Thành phần hoạt chất:
Ванкомицин
Sẵn có từ:
Bendalis BG
Mã ATC:
J01XA1
INN (Tên quốc tế):
Vancomycin
Liều dùng:
500 mg powder for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Vancomycin Bendalis, 500 mg powder for solution for infusion x 1
Số ủy quyền:
20130238
Ngày ủy quyền:
2013-07-24

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này