ValproNa-TEVA 150mg Filmtabletten magensaftresistente Filmtablette

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Natriumvalproat
Sẵn có từ:
TEVA Generics GmbH
INN (Tên quốc tế):
sodium valproate
Dạng dược phẩm:
magensaftresistente Filmtablette
Thành phần:
Natriumvalproat 150.mg
Tình trạng ủy quyền:
ungültig [HIST]
Số ủy quyền:
47332.00.01

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này