Valium 5 Roche Zäpfchen

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Diazepam
Sẵn có từ:
Roche Pharma AG
INN (Tên quốc tế):
diazepam
Dạng dược phẩm:
Zäpfchen
Thành phần:
Diazepam 5.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
V672-1

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này