Unilat  50 micrograms/ml eye drops, solution

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
20-06-2022

Thành phần hoạt chất:

Латанопрост

Sẵn có từ:

Unimed Pharma spol.s.r.o.

Mã ATC:

S01EE1

INN (Tên quốc tế):

Latanoprost

Liều dùng:

50 micrograms/ml eye drops, solution

Tóm tắt sản phẩm:

Unilat, 50 micrograms/ml eye drops, solution;

Ngày ủy quyền:

2015-04-17

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này