Unidexa Unimed Pharma  0,1 % eye drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
11-02-2019
Thành phần hoạt chất:
Дексаметазон
Sẵn có từ:
Unimed Pharma Ltd.
Mã ATC:
S01BA1
INN (Tên quốc tế):
Dexamethasone
Liều dùng:
0,1 % eye drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Unidexa Unimed Pharma, 0,1 % eye drops, solution - 5ml; 10ml
Số ủy quyền:
20050159
Ngày ủy quyền:
2013-05-29

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này