Trittico 75 mg prolonged - release tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-11-2020
Thành phần hoạt chất:
Тразодон
Sẵn có từ:
Анджелини Фарма България ЕООД
Mã ATC:
N06AX5
INN (Tên quốc tế):
Trazodone
Liều dùng:
75 mg prolonged - release tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Trittico, 75 mg prolonged - release tablets x 30
Số ủy quyền:
9800335
Ngày ủy quyền:
2015-07-23

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này