Triclafluke

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Triclabendazole 100 mg /1ml
Sẵn có từ:
Pharmaswede - Egypt
Dạng dược phẩm:
Oral suspension
Sản xuất bởi:
Pharmaswede - Egypt
Số ủy quyền:
3282/2010

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này