Travoprost Rafarm 40 micrograms/ml eye drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-03-2018
Thành phần hoạt chất:
Травопрост
Sẵn có từ:
RAFARM S.A.,,
Mã ATC:
S01EE4
INN (Tên quốc tế):
Travoprost
Liều dùng:
40 micrograms/ml eye drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Provastor, 40 microgramsg/ml eye drops, solution - 2.5ml x 1; x 3
Số ủy quyền:
20140292
Ngày ủy quyền:
2014-10-01

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này