TONARSSA 4 MG/5 MG, POR TBL NOB 90

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
AMLODIPIN-BESYLÁT (AMLODIPINI BESILAS) PERINDOPRIL-ERBUMIN (PERINDOPRILUM ERBUMINUM)
Sẵn có từ:
ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř
Mã ATC:
C09BB04
Liều dùng:
4/5MG
Dạng dược phẩm:
Tableta
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
90, Blistr
Loại thuốc theo toa:
Léčiva na lékařský předpis
Tình trạng ủy quyền:
B - přípravek po provedené změně.
Số ủy quyền:
58/ 438/11-C
Ngày ủy quyền:
2012-05-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này