Tirofiban-Tchaikapharma 0,25 mg/ml concentrate for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
12-09-2018
Thành phần hoạt chất:
Tirofibane
Sẵn có từ:
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Mã ATC:
B01AC17
INN (Tên quốc tế):
Tirofibane
Liều dùng:
0,25 mg/ml concentrate for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Tirofiban-Tchaikapharma, 0.25 mg/ml concentrate for solution for infusion
Số ủy quyền:
20130205
Ngày ủy quyền:
2013-06-17

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này