THESAEM Saemmul Mousse Candy Tint 02 Cairan Kental

Indonesia - Tiếng Indonesia - Badan Pengawas Obat dan Makanan RI - Indonesian Food and Drug Supervisory Agency

Sẵn có từ:
BINA INKO INVESTMENT, PT - Kota Adm Jakarta Barat, Dki Jakarta
Dạng dược phẩm:
Cairan Kental
Các đơn vị trong gói:
botol 8 g
Sản xuất bởi:
Hankook Cosmetics Manufacturing Co., Ltd., - Chungcheongbuk-do, Korea, South
Số ủy quyền:
NA26171305408
Ngày ủy quyền:
2020-10-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này