Tetracycline Vision 10 mg/g eye ointment

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

02-03-2017

Thành phần hoạt chất:
Тетрациклин
Sẵn có từ:
Антибиотик - Разград АД
Mã ATC:
S01AA9
INN (Tên quốc tế):
Tetracycline
Liều dùng:
10 mg/g eye ointment
Tóm tắt sản phẩm:
Tetracycline Vision, 10 mg/g eye ointment - 2,5 g; x 3,5 g; x 5 g
Số ủy quyền:
20110757
Ngày ủy quyền:
2015-04-22

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này